carlos porta | portfoli

Galette Pastim: bossa de tela.

Creació d'una dita popular que habia d'incentivar l'ús de la bossa de tela per guardar el pa sense tallar.